Каяк по река Тунджа

По Река Тунджа можете да се възползвате 4 различни маршрута по долното течение на реката, които са от село Коневец до село Трънково, от село Трънково до град Елхово, от град Елхово до село Срем и от село Срем до местността Даркая.

Маршрутите от моста на село Коневец до село Трънково и от село Трънково до моста на град Елхово са с времетраене 4 – 5 часа. В тези участъци, реката е бавна с много завои, преминава през резерватите Горна Топчия и Долна Топчия, където можете насладите на характерните за поречието на река Тунджа лонгозни гори, разнообразни животински видове, растения и исторически забележителности. Този етап е подходящ за хора без опит в каякинга.

Маршрутът от град Елхово до село Срем преминава през резерват Балабана, известен с гнезденето на колонии от Сива чапла. По този маршрут до село Княжево реката е спокойна, а след това следват бързеи, изпълнени с адреналин и препятствия, които ще ви доставят истинско удоволствие от каякинга и спомен за едно незабравимо приключение.

Маршрутът от село Срем до местността „Даркая” е 5 часа. Това е най – екстремния етап от реката. В началото плаването е спокойно, следва скалисто дефиле и след поредица от бързеи, ридове, отвесни скали и падове се открива красива, девствена природа и непресъхващ адреналин. Това ще допринесе за едно запомнящо се приключение, изпълнено с силни емоции и положителни преживявания.