Фазанария Долна Топчия

Една от най-старите фазанарии у нас се намира в непосредствена близост до единственото естествено местообитание на колхидския фазан в Европа – резерват „Долна Топчия“ в землището на град Елхово. В първите години след изграждането на фазанарията през 1961 г. в нея се отглеждат само по около 1000 екземпляра – колкото да се поддържа естествената популация на колхидския фазан в близките гори. През 1968 г. година се преминава към промишлено производство. Сега годишно от фазанарията излизат по 7-8 хиляди птици. Яйцата на фазаните се залагат през 9 дена в инкубаторите и на различни периоди се излюпват малките фазанчета.

Фазаните се отглеждат на партиди – наведнъж се залагат между 2 и 3 хиляди яйца. След излюпването за всяка партида – в зависимост от възрастта на птиците в нея се полагат различни грижи. След излюпването малките се запойват с чай от лайка, а после се захранват с жълтък от яйца и постепенно се преминава към смески. Отрасналите екземпляри се хранят със специални смески, съдържащи витамини и минерали. Отделно им се дават пшеница, царевица, цвекло, зеле, моркови.

Колхидският фазан е емблематичен за района на град Елхово. Изключителна атракция е възможността да се наблюдава жизненият му цикъл от яйцето до полово съзрелия индивид във фазанарията. Фазанът е много красив и в миналото се е срещал и в диво състояние в резервата “Долна Топчия”. Туристите се впечатляват от уредбата на производствения процес и знанията, които натрупват наблюдавайки развитието на фазана.