Археологическа изложба към Етнографско-археологически музей Елхово

Археологическата изложба към Етнографско-археологическия музей в Елхово е разположена в самостоятелна експозиционна зала с площ от 100 кв.м. в близост до Районен съд – гр. Елхово. В нея са представени различни тематични колекции, отразяващи поселищния живот по Долна Тунджа през праисторията, античността и средновековието; оръжия; крепостни съоръжения; нумизматика; епиграфски паметници и паметници, свързани с религиозния култ през различните епохи; накити; керамика; както и фотографии от археологически проучвания в община Елхово.

Най-ценните експонати са орнаментиран фрагмент от дромоса (входа) на долмен открит близо до с. Голям Дервент; единственият намерен до сега лабрис (символ на одриското царство) изобразен върху камък и стъклен съд без аналог в световен мащаб, открит като част от находките при археологическите проучвания на римската колесница близо до село Борисово.