Резерват Долна Топчия

Резерват Долна Топчия е поддържан резерват, който се простира на територия от 467,47 хектара в землището на град Елхово. Лесно можете да достигнете до него с кратка разходка от центъра на Елхово до парковата пешеходна зона на града. След преминаване по бетонeния мост над река Тунджа ще откриете началото на пътека, обозначена с червена маркировка, която води през най-значимите и живописни места. Основната цел на защитената територия е запазването на единственото естествено местообитание на Колхидски фазан в Европа. С изключение на находището му у нас и на едно находище в Гърция почти навсякъде в Европа този вид фазан се е кръстосал с други внесени подвидове. С цел съхранението му е изградена фазанария, в която старателни служители се грижат този вид да живее и обитава все още резервата.

Сред буйната растителност, в самия край на изградената пътеката се наблюдават и други представители на орнитофауната – колония от чапли: сиви, нощни, гривести, малки и бели. Изградена е къща на дърво за наблюдение на впечатляващите представители. Звуците, които издават чаплите правят мястото много интересно и мистично.

В по-голямата си част защитената територия е покрита с вековни лонгозни гори. Флората е представена от ясенови масиви и млади смесени труднопроходими широколистни гори. Заради трудността на прехода през буйната и девствена растителност на резервата тази пътеката се оказва единственият начин да опознаете биологичното разнообразие тук. Защитени от закона растителни видове, които се срещат са стрибърниевата ведрица, битинския синчец и блатното кокиче. Те са включени и в Червената книга на България.